Kohdentaminen

Alma tarjoaa mainostajille monipuoliset kohdentamisen ratkaisut halutun kohderyhmän tavoittamiseksi niin suoramyynnin kautta kuin ohjelmallisesti ostettuna. Kohdentamisen perustana on Alman oma, eli ensimmäisen osapuolen data. Alman medioiden käyttäjät muodostavat profiloitujen selainten verkoston, jossa mainostaja voi tarkasti kohdentaa viestin haluamiinsa kohderyhmiin.

Sosiodemografioista voidaan valita esimerkiksi sukupuoli, ikä, ammattiasema ja kulutustottumukset. Alma Talentin medioista tavoitetaan erittäin vahva päättäjäkohderyhmä ja sitä kautta saadaan runsaasti dataa päättäjäkohdennuksille. Päättäjäkohdennuksia ovat esimerkiksi yrityskoko, työskentelysektori sekä yrittäjyys. Demografiatiedot perustuvat käyttäjille tehtäviin kyselyihin ja tilastolliseen mallintamiseen. Kyselytutkimuksella kerätään edustava otos sosiodemografisia tietoja, jotka yleistetään kokonaisyleisöön tilastollisin menetelmin.

Miksi kohdentaa mainontaa:

 1. Yleisökohdentamisen avulla saadaan parempi hyötysuhde tietyn, rajatun kohderyhmän tavoittamiseen
 2. Viestin räätälöiminen eri kohderyhmille parantaa mainonnan tehoa
 3. Retargetoinnin avulla voidaan vahvistaa kampanjaviestin muistamista

Selailukäyttäytymiseen perustuvista kiinnostusalueista on valittavana 30 valmista kohderyhmää. Tämän lisäksi pystytään luomaan täysin uusia kiinnostusalueita ja kohderyhmiä mainostajan tarpeiden mukaan. Käyttäjien kiinnostusalueet tarjoavat varman ja tarkan kohdennuksen, joka päivittyy jatkuvasti selainkäyttäytymisen perusteella.

Mainontaa voidaan kohdentaa myös perustuen ostoaiedataan. Ostoaiedataa saadaan muuttajien ja asunnon ostajien osalta Etuovi.com:ista sekä autonostajista Autotalli.com:ista ja Iltalehden autotesteistä.

 

Vinkit kohdentamiseen:

 1. Jo oikea mediavalintakin voi olla kohdentamista
 2. Hyödynnä dataa
 3. Suunnittele kohdeyleisön ostopolun mukaan
 4. Tärkeintä on kertomasi viesti
 5. Personoi kohdennuksen mukaan
 6. Varmista riittävän suuri yleisö

Muut kohdennusmahdollisuudet

Mainontaa on myös mahdollista kohdentaa mm. mediakohtaisesti, alueellisesti, aikaperusteisesti, sään, laitteiden, selainten tai käyttöjärjestelmien mukaan.

Sijaintiin perustuvaa kohdennusta voidaan tehdä desktopissa maa-, maakunta-, kaupunki- ja postinumerotasolla. Mobiilissa voidaan tämän lisäksi kohdentaa hyvin tarkasti GPS-sijainnin avulla. Tällöin määritellään karttapiste ja sen ympärille säde, jonka sisällä mainontaa näytetään. Almalla on vahva valtakunnallinen tavoittavuus maakunta- ja paikallislehtien ja niiden verkkosisältöjen kautta, joten jo mediavalinnalla voidaan kohdentaa alueellisesti.

Iltalehden sääosiossa voidaan kohdentaa mainontaa reaaliaikaisesti vallitsevan sään mukaan. Voidaan esimerkiksi näyttää eri aineistoja aurinkoisella ja sateisella säällä tai näyttää mainosta ainoastaan kylmällä säällä.

Retargeting

Retargeting eli uudelleenkohdentaminen on mainonnan kohdentamista sellaisille kävijöille, jotka ovat aiemmin nähneet mainostajan viestin, klikanneet mainosta tai vierailleet mainostajan sivustolla. Retargeting-kampanjan tavoitteena on usein mainonnan muistamisen tai konversion tehostaminen.

Uudelleenkohdentamista voidaan toteuttaa seuraavin tavoin:

 1. Uusi mainosviesti näytetään kävijöille, jotka ovat nähneet tai klikanneet edellistä viestiä
 2. Mainosviesti näytetään vain niille kävijöille, jotka ovat aiemmin vierailleet mainostajan sivustolla
 3. Mainosviesti näytetään tietyn median tietyssä osiossa vierailleille, esimerkiksi Kauppalehden Pörssi-osiossa vierailleille.

Kysy lisää kohdentamisen vaihtoehdoista mediamyynnistä