Liputusilmoitukset

Tältä sivulta löydät ohjeen liputusilmoituksen tekemiseen sekä kaikki liputusilmoitukset vuodesta 2006. Muut pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat selattavissa täältä.

Liputusohjeita

Listayhtiön osakkeenomistajalla on velvollisuus ilmoittaa omistusosuuksiensa muutoksista sekä Finanssivalvonnalle että asianomaiselle listayhtiölle. Listayhtiöllä puolestaan on velvollisuus julkistaa osakkeenomistajan tekemä liputusilmoitus.

Arvopaperimarkkinalaissa on määritelty rajat, missä tapauksissa tämä ns. liputusilmoitus on tehtävä. Ilmoitus on tehtävä, kun omistusosuus saavuttaa tai ylittää 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosenttia tai kaksi kolmasosaa yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan yhtiön äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä.

Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisätietoa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Liputusilmoitukset Alma Medialle lähetetään sähköpostitse osoitteeseen flagging(at)almamedia.fi

Tehdyistä ilmoituksista pyydetään myös ilmoittamaan Nora Hallbergille puh. 010 665 2816.Liputusilmoitukset

2020

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2010

2009

2008

23.06.2008: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

10.06.2008: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

06.06.2008: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

26.03.2008: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

14.03.2008: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

14.03.2008: Nordean omistus Alma Mediassa laskenut alle 5 %

14.03.2008: Ilkka-Yhtymän omistusosuus Alma Mediassa ylittää 10 %

03.03.2008: Nordean omistus Alma Mediassa laskenut alle 10 %

29.02.2008: Arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

28.02.2008: Danske Bank A/S Helsingin Sivukonttorin omistusosuus Alma Mediassa noussut yli 5 %

18.02.2008: Nordean omistus Alma Mediassa laskenut alle 15 %

21.01.2008: Herttaässä liputtaa omistusoikeuden muuttumisesta Alma Mediassa

02.01.2008: Nordea liputtaa omistusmuutoksiaan Alma Mediassa