Om TALENT

Finans är studiet av finansiella system, vilket avser det sätt på vilket pengar och andra tillgångar utbyts inom en ekonomi. Den omfattar ett brett spektrum av ämnen, från privatekonomi till företagsekonomi och från makroekonomi till mikroekonomi.

Ekonomi är en viktig del av varje ekonomi, eftersom den bidrar till att avgöra hur resurser fördelas och används. Finansiella system kan vara komplexa, och studenter i ekonomi måste kunna förstå och analysera data för att kunna fatta välgrundade beslut.

Det finns många olika typer av finansinstitut, t.ex. banker, investeringsföretag, försäkringsbolag och pensionsfonder. Alla spelar en viktig roll i ekonomin genom att tillhandahålla olika tjänster och produkter.

Studenter som är intresserade av att göra karriär inom ekonomi bör ha goda matematiska färdigheter och kunna förstå komplexa finansiella begrepp. De bör också kunna kommunicera effektivt och ha god analytisk förmåga.

Det finns många olika typer av finansjobb, t.ex. investment banking, företagsfinansiering, riskhantering, försäkringar och förvaltning av pensionsfonder.


Larin Westerberg

Kontakta oss

Har du några frågor tveka inte att kontakta oss