Vad är skillnaden mellan jurist och advokat?

Vi vet att det är lätt att blanda ihop begreppen. Då det finns många skillnader reder vi ut dem här, specifikt då de kan påverka dig som behöver juridisk hjälp i något ärende. För det första bör vi nämna att vem som helst kan kalla sig jurist, medan en advokat står under tillsyn av Advokatsamfundet. Om du är i behov av kvalificerat juridiskt arbete är det en advokat du bör anlita i första hand.

Advokat är en skyddad titel

För att bli en advokat krävs en universitetsutbildning på 4,5 eller 5 år. Utöver detta behövs även praktisk erfarenhet och lämplighet, samt en godkänd advokatexamen. Då kraven är högre anses yrket och titeln vara en kvalitetsstämpel, men den innefattar också en god advokatsed.

Denna sed är en skyldighet enligt rättegångsbalken. Några av de huvudsakliga uppgifterna är att skydda klientens intressen, men även att agera oberoende. En advokat har dessutom tystnadsplikt som regleras enligt lag.

Advokater omfattas också av försäkringar som skyddar klienterna, om det skulle ske något fel i yrkesutövningen. Det kan exempelvis vara något som drabbar dem ekonomiskt.

Sist men inte minst utövar Advokatsamfundet tillsyn. Deras disciplinnämnd kan tilldela påföljder som varningar, men även straffavgifter. I de mest allvarliga fallen kan det till och med leda till en uteslutning. Som privatperson kan du även anmäla en advokat till disciplinnämnden när ett fel har begåtts.

Alla jurister är inte advokater

En jurist är oftast en person som har tagit en juristexamen. I korta drag betyder det att personen är utbildad för att kunna lösa juridiska problem eller ärenden, men även hantera avtal och lagförslag.

Däremot är titeln inte skyddad, en betydande skillnad som är viktig att belysa. En domare eller åklagare är för det mesta en jurist i grunden, men de hittas också på olika myndigheter och privata verksamheter.

En del jurister arbetar på försäkringsbolag, men de är även vanligt förekommande på banker och större företag.

Similar Posts